Digitalizace kronik a archiválií

Kdo může službu využít?

Individuální zákazníci (laická i odborná veřejnost)

Institucionální zákazníci (obce, města, spolky)

Firemní zákazníci

Jaké dokumenty je možné zpracovat?

Zpracováváme svázané i nesvázané dokumenty ve formátech A5 - A1, tištěné dokumenty i rukopisy

Popis služby

V rámci této služby nabízíme následující:

  • vytvoření skenů kronik a dalších archivních materiálů dle standardů Národní digitální knihovny pro obrazová data

  • vytvoření výstupních souborů v archivním formátu TIFF, případně JPEG2000 (dle domluvy)

  • vytvoření výstupního souboru celého dokumentu v jednom souboru určeném pro zveřejnění (dle domluvy)


Jako doplňkové služby lze na základě individuální domluvy zajistit také:

  • OCR zpracování obrazových souborů (pouze u vybraných tištěných dokumentů)

  • vytvoření výstupního souboru celého dokumentu s textovou vrstvou umožňující prohledávání a dokumentu a kopírování textu na příslušné straně

  • dodání textových výstupů v samostatných souborech pro každou stranu dokumentu


Poslední změna: 15. prosinec 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).