Metodická podpora

Pro fakultní knihovny Univerzity Karlovy, další pracoviště fakult a další součásti univerzity je Digitalizační centrum UK schopno zajistit metodickou podporu k procesu digitalizace dokumentů a jejich následného dalšího zpracování a zpřístupňování. V čem jsme vás schopni pomoci?


Školení ve využití národních standardů pro digitallizaci

 • Jak zajistit korektní nastavení skeneru?
 • Jaké nástroje využít pro konverzi souborů do požadovaných formátů?
 • Specifika metadatového popisu digitálních objektů
 • Jak vytvořit digitální objekt dle standardu NDK?

Školení tvorby digitálních objektu v SW ProArc

 • Jak na bibliografický popis dokumentů v ProArc?
 • Jakým způsobem vytvářet digitální objekty a jejich strukturu?
 • Jak importovat dokumenty do digitální knihovny Kramerius?

Školení obsahové administrace SW Kramerius

(verze 4 a vyšší)
 • Základní nastavení chování systému
 • Základní správy uživatelů
 • Základy správy přístupů
 • Importy a exporty dat
 • Statistiky


Poslední změna: 15. prosinec 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).