• O nás

O nás

Vznik Digitalizačního centra UK

Digitalizační centrum UK vzniklo za finanční podpory z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu. Díky této finanční podpoře bylo možné nakopit potřebné technické vybavení (skenery, čističku knih, stohovou řezačku) a posílit technickou infrastrukturu, která fungování Centra umožňuje (např. rozšíření diskové úložiště, atp.).


Podrobnosti o technickém vybavení Digitalizačního centra UK najdete v sekci Vybavení.

Naše cíle

Poskytování digitalizačních služeb a metodické podpory digitalizace fakultám a součástem UK

Cílem Centra je poskytovat služby spojené s agendami digitalizace dokumentů, zejména pak historických fondů fakult a součástí Univerzity Karlovy, (nedostatkové) studijní literatury. Fakultám a součástem UK můžeme nabídnout vytvoření skenů starých a vzácných tisků a dalších dokumentů spadajících pod označení historický fond. Věnujeme se také digitalizaci nedostatkové studijní literatury, kterou mohou studenti využívat pro potřeby studia prostřednictvím terminálů tzv. e-Prezenčky v prostředí Digitální knihovny Kramerius UK.

Pro digitalizační pracoviště fakult a dalších součástí UK jsme také schopni zajistit metodickou podporu v oblastech správy digitálních dokumentů, jejich zpracování, a také v oblastech standardů digitalizace a bibliografického popisu dokumentů, viz sekce Metodická podpora


Dlouhodobá spolupráce s pracovišti UK bez vyhovujícího technického vybavení

Zároveň cílíme na dlouhodobou spolupráci s fakultami a součástmi UK, které nemají žádné nebo nedostatečné technické vybavení pro realizaci vlastních digitalizačních projektů. V případě zájmu o využití strojů a zařízení Digitalizačního centra UK pro realizaci vlastních digitalizačních projektů nás kotaktujte.


Poskytování reprografických a dalších doplňkových služeb

Na výše uvedené služby navazují ještě služby doplňkové. Fakultám a součástem UK nabízíme možnost OCR zpracování dokumentů, čištění knih a ořezu dokumentů (ať již z důvodu přípravy na digitalizaci nebo za jiným účelem). Naše portfolio služeb uzavírá možnost velkoformátového tisku (formát A0, ideální například pro tisk technických výkresů, posterů a podobných druhů tiskovin).


Poskytování digitalizačních služeb veřejnosti

Výše uvedené služby pro fakulty a součásti Univerzity Karlovy doplňuje také služba digitalizace kronik a archiválií určená pro veřejnost a to jak pro individuální zákazníky, tak pro obce, města a další instituce a také pro firmy.


Poslední změna: 15. prosinec 2023 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).