Doplňkové služby

OCR zpracování dokumentů

Kdo může službu využít?

Fakulty UK, jejich součásti a pracoviště

Rektorát UK, jeho součásti a pracoviště

Zaměstnanci UK

Jaké soubory je možné zpracovat?

Obrazové soubory v běžně užívaných formátech (JPG, PNG, BMP, apod.)

PDF soubory bez textové vrstvy

Faktory ovlivňující využití služby

Nekvalitní obrazové soubory (fotografie z mobilních telefonů, fotoaparátů apod.) nemusí být možné zpracovat s dostatečnou přesností a tedy není možné zaručit použitelnost textového výstupu.

Rozpoznávání obrazových souborů obsahující gotická písma (frakturové písmo, švabach a další) není podporováno a nelze zaručit použitelnost textového výstupu.

Popis služby

V rámci této doplňkové služby nabízíme možnost automatického rozpoznávání textu z obrazových souborů. Obrazové soubory musí splňovat kritéria popsaná výše, aby bylo možné garantovat dostatečnou použitelnost výstupů.


Výstupem OCR zpracování mohou být:

  • samostatné výstupní soubory pro každý obrazový soubor

  • jeden sloučený výstupní soubor tvořený složený ze všech obrazových souborů


Formáty výstupních souborů

  • Soubor/y ve formátu PDF s textovou vrstvou

  • Soubor/y ve formátu prostého textu (TXT)

  • Soubor/y ve formátu Rich Text (RTF)

  • Soubor/y ve formátu Microsoft Word XML (DOCX)


Čištění knih

Kdo může službu využít?

Fakulty UK, jejich součásti a pracoviště

Rektorát UK, jeho součásti a pracoviště

Jaké knihy je možné nechat vyčistit?

Knihy v pevné vazbě

Knihy v měkké vazbě

Maximální rozměry knihy (v milimetrech)

140 x 300 x 400

Popis služby

Pro fakulty UK, jejich součásti a pracoviště (zejména fakultní knihovny) a také pro Rektorát UK, jeho součásti a pracoviště nabízíme možnost automatizovaného čištění knih v pevné i měkké vazbě.


Kniha bude mechanicky (pomocí speciálních kartáčů) očištěna ze všech stran od drobných povrchových nečistot a prachu. Čistička knih neumožňuje zbavit knihu přilnavých nečistot a skvrn od jídla či nápojů.


Vzhledem k metodě čitění zároveň doporučujeme zvážit před využitím této služby celkový stav knihy s ohledem na její možné mechanické poškození.


Ořez dokumentů

Kdo může službu využít?

Fakulty UK, jejich součásti a pracoviště

Rektorát UK, jeho součásti a pracoviště

Pro jaké typy dokumentů je tato služba určena?

Knihy v pevné vazbě

Knihy v měkké vazbě

Volné listy

Maximální výška řezaného materiálu

95 mm

Maximální délka řezu

550 mm

Maximální hloubka řezu

570 mm

Popis služby

Pro fakulty UK, jejich součásti a pracoviště a také pro součásti a pracoviště Rektorátu UK možnost ořezu dokumentů a tiskovin pomocí stohové řezačky IDEAL 5560. Jedná se o stohovou řezačku umožňující řezání materiálu manuálně nebo pomocí předprogramovaných kroků.


Tato řezačka je tedy ideální nejen pro přípravu dokumentů pro destruktivní digitalizaci (ořez vazby knihy), ale také pro ořez běžných kancelářských tiskovin (například vizitek) a propagačních materiálů.Poslední změna: 15. prosinec 2023 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).