Digitalizace studijní literatury

Kdo může službu využít?

Fakulty UK, jejich součásti a pracoviště

Jaké dokumenty je možné zpracovat?

Zpracováváme svázané dokumenty ve formátech A5 - A1, pouze tištěné dokumenty

Popis služby

V rámci této služby nabízíme následující:

  • vytvoření skenů tištěných předloh z nedostatkové studijní literatury

  • následné zpracování obrazových souborů (narovnání řádků, ořez)

  • OCR zpracování obrazových souborů

  • metadatový popis a vytvoření struktury digitálního objektu

  • vytvoření importního balíku pro Digitální knihovnu Kramerius UK

  • import digitálního objektu do Digitální knihovny Kramerius a jeho zpřístupnění pro přihlášené uživatele na terminálech e-Prezenčky.


Poslední změna: 15. prosinec 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).