Digitalizační centrum

Digitalizační centrum UK vzniklo při Ústřední knihovně UK za finanční podpory z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301).

Cílem Centra je poskytovat služby spojené s agendami digitalizace dokumentů fakultám a součástem UK, stejně tak jako metodickou podporu v těchto agendách.


Nabízíme své služby ale také zákazníkům z řad veřejnosti. Individuální zákazníci, stejně jako obce, města, spolky nebo jiné instituce a firmy mohou využít našich služeb například pro digitalizaci svých kronik či jiných archivních materiálů.


Fakultám a součástem UK nabízíme také další doplňkové služby, jako například možnost OCR zpracování dokumentůčištění knih a ořezu dokumentů.


Digitalizační centrum UK je vybaveno moderními knižními skenery, včetně robotického skeneru ROBO SCAN 1 a velkoformátového skeneru Contex SD One MF 36 a dokumentovými skenery pro rychlé zpracování předloh. Součástí vybavení je také velkoformátová tiskárna Canon imagePROGRAF iPF770 umožňující tisk materiálů ve formátu 36''/A0 (ideální například pro konferenční postery). Více informací o vybavení Digitalizačního centra UK najdete v sekci Vybavení.


Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).