Projekty

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu. Podrobnosti o tomto projektu a také dalších aktuálně řešených projektech najde v informačních boxech níže.


Vytvoření infastruktury pro Centrum e-larningu

RČ projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301

Datum zahájení: 1. 5. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Projekt je spolufinancován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem projektu je vytvoření technického zázemí a pořízení přístrojového vybavení pro Centrum e-learnigu na UK. V rámci projektu budou zprovozněny studovny a laboratoře, AV pracoviště a digitalizační centrum. Předpokládají se adaptace stávajících prostor Ústřední knihovny a dobudování síťové infrastruktury. Projekt je komplementární k projektu podanému do PO2 IP1 SC1-4.Poslední změna: 15. prosinec 2023 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

162 00 Praha 6


Zobrazit na mapě


E-mail:


Centrum

Vznik Digitalizačního centra UK byl podpořen z projektu Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu (reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301), digitalizace studijní literatury je podpořena z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).


O webu

Není-li uvedeno jinak, obsah na tomto webu je licencován pod Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

(CC BY-SA 4.0).